skip to Main Content

Disclaimer 

Op het gebruik van deze website (www.spanjesites.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Administratie

U bekijkt de website www.spanjesites.nl eigendom van Remco Stoffer, NIE: X-2209447-K wonende te C/ Josep Clara 8 casa 21, 43850 Cambrils.

U kunt contact opnemen via e-mail info[ad]spanjesites.nl of via telefoon +34 660 455 942.

Gebruik van informatie

Deze website streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat  niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Spanjesites aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Deze website garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met  te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Spanjesites heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Deze website aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze website is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Beeld- en videomateriaal

Deze website is een visuele website en beeldmateriaal is van essentieel belang. De meeste foto’s zijn afkomstig van de betaalde diensten van 123RF, Adobe Stocks, Contacto Photos (Europa Press), Canva en Freepik. Auteursrechtenvrije foto’s zijn afkomstig van Freepik, Pixabay, Unsplash, Pexels, Fotor en Wikimedia.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van  zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat  daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Webhosting

www.one.com
Avda. Diagonal 640, 6ª Planta – 08017 Barcelona – España
Correo electrónico de contacto: https://www.one.com/es/informacion/informacion-de-contacto

Disclaimer opgesteld via www.rocketlawyer.com en deels aangepast door www.spanjesites.nl.

En español (Aviso legal)

Back To Top